Sun, Nov 20, 1966 – 159 · The Boston Globe (Boston, Massachusetts)